Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Σύμφωνα με την παρούσα πολιτική η AmperTranslations έχει συμμορφωθεί απόλυτα,
νομικά και μηχανογραφικά, με τις διατάξεις του νέου Γενικού Κανονισμού περί
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και του Ν. 4624/2019, ο οποίος
επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού σας χαρακτήρα, υπό ορισμένες νόμιμες
προϋποθέσεις και σας διασφαλίζει ότι τα προφυλάσσει καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνεργασίας σας μαζί της, αλλά και μετά το πέρας της.

Τα Προσωπικά Δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο
πρόσωπο του κάθε ατόμου όπως: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ταχυδρομική
διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, τηλέφωνο επικοινωνίας,
Α.Φ.Μ, η οικογενειακή του κατάσταση κ.τ.λ.

Τι συνιστά επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων; Επεξεργασία
Προσωπικών Δεδομένων είναι η συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, αποθήκευση,
προσαρμογή, τροποποίηση, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση
σε τρίτους, διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, συσχέτιση, συνδυασμός,
περιορισμός, διαγραφή και καταστροφή Προσωπικών Δεδομένων φυσικών
προσώπων.

Πότε συλλέγουμε Προσωπικά Δεδομένα;

Κατά την επίσκεψη σας στον ιστότοπό μας, δεν θα σας ζητηθεί κανένα προσωπικό στοιχείο.

Τα παραπάνω στοιχεία σχετικά με εσάς συγκεντρώνονται κατά την
επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας όπου υπάρχουν δημοσιοποιημένες φόρμες
επικοινωνίας, στις οποίες μπορείτε να αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας, το e-mail,
το τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και πληροφορίες όσον αφορά το κείμενο που
επιθυμείτε να μεταφράσουμε όπως το είδος του, αλλά και σε ποια γλώσσα θα
μεταφραστεί. Τα στοιχεία αυτά δεν αποθηκεύονται πουθενά στη βάση δεδομένων
μας, αντίθετα αποστέλλονται μόνο με e–mail στους συνεργάτες με σκοπό κάποιος
συνεργάτης μας να είναι σε θέση να επικοινωνήσει μαζί σας και να σας παρέχει τις
απαραίτητες πληροφορίες ή να απαντήσει σε πιθανές ερωτήσεις σας.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου, ή αν τυχόν έχετε
απορίες , επικοινωνήστε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου amper.translations@gmail.com