Η σφραγίδα της Χάγης

Η σφραγίδα της Χάγης

Σε περίπτωση που τα έγγραφα σας προέρχονται ή απευθύνονται σε μια ξένη χώρα πολύ πιθανόν να σας ζητηθεί από τις δημόσιες αρχές η λεγόμενη Σφραγίδα Χάγης (Apostille).  Η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) τοποθετείται στο έγγραφο ΠΡΙΝ να γίνει η μετάφραση του εγγράφου.  Σημαντικό να γνωρίζετε: Η Σφραγίδα της Χάγης τοποθετείται…

Διγλωσσία και υπηρεσίες μετάφρασης

Διγλωσσία και υπηρεσίες μετάφρασης

Διγλωσσία και υπηρεσίες μετάφρασης Κάθε άτομο γνωρίζει τουλάχιστον μία γλώσσα, την οποία χρησιμοποιεί συνήθως για ομιλία και γραφή. Η πλειονότητα των μεταφραστών είναι δίγλωσση, μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα σε νεαρή ηλικία, έως ότου την κυριαρχήσουν. Πρώτον, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας. Η βελτίωση των γλωσσικών και μεταγλωσσικών…

Σκέψεις περί καριέρας στις Μεταφράσεις

Σκέψεις περί καριέρας στις Μεταφράσεις

Σκέψεις περί καριέρας στις Μεταφράσεις Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για τις μεταφραστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν ραγδαία. Ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότερα άτομα ενδιαφέρονται να γίνουν μεταφραστές. Μονό μερικοί από αυτούς, δυστυχώς, είναι τυχεροί αρκετά να γεννηθούν σε μια δίγλωσση οικογένεια. Για να γίνει κάποιος καλός μεταφραστής, ο ίδιος πρέπει να…