Η σφραγίδα της Χάγης

Σε περίπτωση που τα έγγραφα σας προέρχονται ή απευθύνονται σε μια ξένη χώρα πολύ πιθανόν να σας ζητηθεί από τις δημόσιες αρχές η λεγόμενη Σφραγίδα Χάγης (Apostille). Η Σφραγίδα της Χάγης (Apostille) τοποθετείται στο έγγραφο ΠΡΙΝ να γίνει η μετάφραση του εγγράφου. Σημαντικό να γνωρίζετε: Η Σφραγίδα της Χάγης τοποθετείται μόνο από τις Δημοσιές Υπηρεσίες, τα ιδιωτικά γραφεία δεν μπορών να […]