Procedura pri kupovini nekretnine u Grčkoj – O čemu treba voditi računa – Prevod kupoprodajnog ugovora

Mnogi građani Srbije u današnje vreme se odlučuju da ulože svoj novac u kupovinu neke od nekretnina u Grčkoj, čija je ponuda zaista velika. Uglavnom se ljudi iz Srbije odlučuju za kupovinu stanova u Solunskoj Regiji ili za kupovinu kuća u primorskim mestima Severne Grčke, mada nije isključeno da kupuju i vile na ostrvima. Prilikom kupovine nekretnine u Grčkoj procedura je sledeća:

-zainteresovani kupac preko agencije ili lično preko prodavca nekretnine dolazi lično, kako bi video nekretninu. Prilikom pokazivanja nekretnine od strane agenta, agencije za prodaju nekretnina, nemojte se iznenaditi ako vam agent bude zatražio da potpišete neki  dokument, koji se odnosi na to u slučaju da se odlučite za kupovinu nekretnine vi ili neko iz vaše familije, da će agent dobiti određeni procenat  ili iznos koji mu sleduje, zato što je posredovao pri prodaji nekretnine. Ovaj dokument nije obavezujuću u slučaju da se ne odlučite za kupovinu nekretnine, na taj način se agent samo obezbeđuje u slučaju da kupac i prodavac požele da ga “zaobiđu“. Što se tiče naknade agenta za prodaju nekretnina pri kupovini, ona je uglavnom  1.000€ za nekretnine čija je kupovna vrednost do 50.000€, a za veće iznose je 2% od ukupne cene nekretnine.

Provera nekretnine: što se tiče provere nekretnine ona se vrši na dva nivoa, prvi nivo je pravni i za to je potrebno angažovati pravnika, a drugi nivo je tehnički i za to je potrebno angažovati inženjera. 

  • Što je tiče zakonske provere, ona se vrši uz pomoć advokata u lokalnom Registru za deponovanje hipoteka i u lokalnoj Katastarskoj službi. Ova provera je neophodna da bi se utvrdilo da li nekretnina ima neke terete. Ona se vrši ne samo na ime prodavca, koji je trenutni vlasnik nekretnine, nego i na imena prethodnih vlasnika, unazad najmanje 20 godina.
  • Što se tiče tehničke kontrole nekretnine, ona se vrši od strane inženjera i ono što se proverava je da li nekretnina ima dozvolu za gradnju, kao i da li ima nelegalnih delova nekretnine. Često se dešava da postoje nepravilnosti ne samo kod privatnih kuća nego i kod stanova. Čest je slučaj kod stanova, da stan ima više kvadrata nego što je prijavljeno u dozvoli za gradnju. U slučaju da se prilikom kontrole nekretnine od strane inženjera koji je to preuzeo na sebe taj deo posla utvrdi da nekretnina ima nepravilnosti, dužnost je prodavca da izvrši prvo legalizaciju i tako neopterećenu nekretninu preda kupcu. Prilikom kupovine nekretnine inženjeri izdaju “PEA“ (energetski pasoš) u zavisnosti od čije klase bi trebala da se formira i cena nekretnine (što naravno u praksi nije slučaj, mada bi trebalo). Takođe, građevinski inženjer daje potvrdu o tome da je nekretnina legalna, tj. da nema neregulisanih delova.  U slučaju da je prošlo 10 godina od izdavanja “sxedio DEI” (plan elektro instalacija), izdaje se i to na ime novog vlasnika, ali pošto se izvrši prenos nekretnine. Što se tiče dugovanja plaćanje poreza, računa za struju, računa za vodu, prodavac je dužan da isplati sva dugovanja i preda nekretninu slobodnu od neplaćenih računa. Što se tiče računa za struju, to nije nešto što bi trebalo da vas brine, budući da se u Grčkoj dugovanje vezuje za PIB čoveka na čije je ime bila struja.

Ovde svima preporučujemo da prilikom kupovine nekretnine kupci izdvoje nešto ekstra novca za prevod kupoprodajnih ugovora, koji naravno možemo i mi izvršiti, kako bi mogli detaljno da ga prouče, u protivnom će pri potpisivanju biti prisutan sudski tumač, koji će vršiti simultano prevođenje, koji mnogo puta ne zna čak ni srpski jezik nego nešto “simultano prevodi“ na engleskom i tako dok notar čita ugovor na grčkom (vrlo brzo), on prevodi svaku desetu rečenicu. Ovo je veoma važno kako biste znali šta stvarno kupujete.

Što se tiče poreza za kupovinu nekretnine, porez plaća kupac i on iznosi 3% od objektivne – procenjene cene nekretnine, tu procenu vrši lokalna Poreska Uprava i porez se tamo i plaća. Znači, ako ste vi recimo kupili ili u ugovoru naveli da ste kupili nekretninu u vrednosti od 30.000€, a u lokalnoj Poreskoj Upravi utvrde da ta nekretnina vredi recimo 50.000€, vi ćete na ime poreza dati 1.500€, znači 3% od 50.000€. 

Radi kupovanja nekretnine, kupac mora imati grčki PIB (u Grčkoj PIB imaju sva privatna lica starija od 18 godina) u lokalnoj Poreskoj Upravi, samo što će se on voditi u odeljenju za strance.

Dokumenti koje je potrebno da kupac priloži radi kupovine nekretnine su sledeći:

  1. Kopija pasoša
  2. Rešenje o dodeljivanju PIB-a u Grčkoj
  3. Uverenje o plaćanju poreza za nekretninu lokalnoj Poreskoj Upravi.

Posle završetka potpisivanja ugovora novi vlasnik u Katastru i u Registru za deponovanje hipoteka upisuje nekretninu na svoje ime.

Dozvola boravka za strance koji u svom vlasništvu imaju nekretninu u Grčkoj 

Grčka država daje mogućnost strancima koji u svom vlasništvu imaju nekretninu u Grčkoj u najmanjoj vrednosti od 250.000€ da dobiju dozvolu boravka. Dozvola boravka se izdaje i članovima porodica vlasnika nekretnine u Grčkoj, uz priloženo uverenje o zdravstvenom osiguranju i Izvoda iz porodične stranice (tj. uverenju da su u srodstvu). Ljudima koji su na ovaj način dobili dozvolu boravka nije dozvoljeno da rade u Grčkoj, osim kao vlasnici firmi ili članovi upravnog odbora.