Studiranje u Grčkoj – Procedura oko upisa– Prevođenje dokumenta

U slučaju da ste razmišljali o studiranju na državnom fakultetu u Grčkoj, onda biste trebali da znate sledeće:

 • strani državljani mogu besplatno studirati u Grčkoj, pod pojmom besplatno studiranje podrazumeva se da se ne plaća školarina, takođe se podrazumeva da su sve knjige (kako za grčke studente, tako i za strance) potpuno besplatne, takođe strani studenti  (kao i grčki) imaju pravo za menzu, na boravak u domu i legitimaciju koja im omogućava 50% pri svim vrstama prevoza.
 • Strani državljani imaju pravo aplicirati za razne vrste pomoći i stipendija

Svi strani studenti koji žele da studiraju u Grčkoj moraju pohađati Školu Novogrčkog jezika (koja se nalazi u Solunu i Atini pri Filosofskom fakultetu)   i moraju položiti ispit o dovoljnom poznavanju grčkog jezika. Postoji letnji ubrzani kurs, ali za one strane studente koji nemaju nikakvo prethodno znanje grčkog jezika, potrebno je da pohađaju kurs grčkog jezika u trajanju od godinu dana.

Što se tiče uslova koje kandidati trebaju ispunjavati i dokumentacije koju treba da poseduju to je sledeće 

U specijalnu kategoriju spadaju:

Α1. Strani državljani, rođeni u inostranstvu koji su završili srednju školu sa sedištem u inostranstvu koja radi u skladu sa zakonom, koja inače omogućava upisivanje na fakultet u zemlji porekla (npr. nije moguće nastaviti studije sa završenim trećim stepenom), ako: a) barem jedan roditelj kandidata nema grčko poreklo i b) redovno su pohađali najmanje zadnja dva razreda srednje škole u inostranstvu. 

Α2. Strani državljani, rođeni u inostranstvu koji su završili srednju školu sa sedištem u inostranstvu koja radi u skladu sa zakonom, koja inače omogućava upisivanje na fakultet u zemlji porekla (npr. nije moguće nastaviti studije sa završenim trećim stepenom), ako: a) kandidat i nijedan od njegovih roditelja  nemaju grčko poreklo i b) redovno su pohađali najmanje zadnja dva razreda srednje škole u inostranstvu.

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1. a) Svedočanstvo o završenoj srednjoj školi, koje je overeno u skladu sa zakonom od strane odgovarajuće obrazovne ustanove zemlje kandidata, koje treba biti prevedeno i overeno na grčki jezik od strane grčke prevodilačke agencije. Svedočanstvo srednje škole pre nego što se da na prevođenje treba biti snabdeveno Haškim pečatom  (APOSTILLE-om).

NAPOMENA: Dopisne diplome iz inostranstva stečene poštom se ne prihvataju.

 1. b) Uverenje o sertifikaciji diploma stranih stručnih srednjih škola (npr. tehničkih i ostalih)

Za zvanja srednjeg tehničkog stručnog osposobljavanja u stranoj zemlji, potrebno je izvršiti njihovu sertifikaciju od strane grčke institucije pod nazivom EOPPEP (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

Prosečna ukupna ocena mora biti izražena na skali od dvadeset poena (0-20), sa odličnih 20 i minimalno 0.

 

 1. c) Uverenje nadležne obrazovne ustanove ili diplomatskog organa dotične zemlje da stepen srednjeg obrazovanja koji kandidat ima pruža mogućnost upisa na univerzitete te zemlje (obrazac III).

Potvrda mora biti snabdevena Haškim pečatom (APOSTILLE-om)

 1. d) Uverenje nadležnog obrazovnog ili diplomatskog organa zemlje iz koje država potiče, čiji studijski program prati diplomski studij kandidata (obrazac IV).

Potvrda mora biti snabdevena Haškim pečatom (APOSTILLE-om)

 1. e) Uverenje nadležnog obrazovnog ili diplomatskog organa države iz koje proizilazi da je kandidat sa punim pohađanjem učio poslednja dva razreda srednje škole ili odgovarajuće škole u ​​zemlji u kojoj je diplomirao (formular V).

Potvrda mora biti snabdevena Haškim pečatom (APOSTILLE-om)

 1. f) Potvrda nadležnog organa dotične zemlje u kojoj se navodi poreklo kandidata i njegovih/njenih roditelja.
 • Za slučajeve A.2. i B.2 kako bi bilo potpuno jasno da nijedan roditelj nije grčkog porekla (formular I).
 • Za slučajeve A.1 i B.1 kako bi bilo potpuno jasno da bar jedan od roditelja nije grčkog porekla (formular II).
 1. z) Dve male fotografije kandidata.
 2. i) Jasna fotokopija pasoša ili drugog zvaničnog dokumenta sa fotografijom koja potvrđuje identitet kandidata ili fotokopija boravišne dozvole ako kandidat ima prebivalište u Grčkoj.
 3. j) Odgovorna izjava da kandidat:
 4. nema dilpomu grčke škole koja radi u Grčkoj,
 5. nije nosilac školske diplome ili odseka za visoko obrazovanje u Grčkoj sa posebnom kategorijom stranci-rođeni u inostranstvu, i 

III. nije primljen u školu ili odeljenju visokog obrazovanja Grčke od 2018. godine ili ranije. 

 

OVERE I PREVODI 

Sva dokumenta izdata od strane službe (škola, drugi obrazovni organ itd.) moraju biti overena.

Overa se vrši na originalu, a ne na fotokopiji. 

Dokumenti izdati od strane stranog organa, koji nisu overeni kao verodostojna fotokopija, neće biti prihvaćeni od strane Sekretarijata fakulteta ili Odeljenja za visko obrazovanje.

 

KORISNE INFORMACIJE ZA BUDUĆE STUDENTE 

 • Izbor onih koji se primaju na fakultete vrši se odlukom Ministra prosvete i vera. Fakulteti na ​​koje kandidati žele biti primljeni navedeni su u obrascu koji kandidat popunjava (lista od više fakulteta i viših škola).
 • Kandidati se primaju bez prijemnog ispita i uz kriterijum izbora ocene koju je kandidat imao na svedočanstvu srednje škole.
 • Kandidati, koji će biti primljeni na Fakultet, da bi se upisali moraju imati uverenje da su pohađali časove grčkog jezika na Univerzitetu Atine ili Soluna  ili sertifikat da su najmanje na nivou B2 Centra za grčki jezik.  U slučaju da neki kandidat nema ovo uverenje, može da se upiše odmah sledeće godine, posle njegovoj primanja, pošto je dobio ovaj sertifikat. U suprotnom potencijalni kandidat gubi pravo na upis.  

Ispiti za dobijanje sertifikata o znanju grčkog jezika u Atini održavaju se u maju i septembru mesecu na Učilištu Novogrčkog jezika Ε. Κ. Univerziteta Atine (informacije: Panepistimioupoli Zografou, web site: www.grekcourses.uoa.gr ), dok je u Solunu u Školi Novogrčkog jezika, Aristotelovog Univerziteta u Solunu (web site: www.smg.auth.gr ) u junu i oktobru. Ispiti u Centru za grčki jezik za nivo B2 održavaju se svakog maja.   (www.greeklanguage.gr/certification). 

Za upisu u Školu Novogrčkog jezika potrebno je sledeće za školsku godinu 2022-2023

Početak predavanja  03.10.2022. god.
Trajanje 03.10.2022-02.06.2023 god.
Taksa za upis 50 evra
Školarina  728 evra
ECTS 60
ON LINE TEST, radi utvrđivanja na kom nivou se nalazi polazni  05.09.2022 – 09.09.2022 god.
Dokumenti koje treba priložiti  1. Fotokopija pasoša

2. Kopija svedočanstva o završenoj srednjoj školi, prevedena i overena na grčki jezik

3. Priznanice o uplati takse za upis i školarine

Rok za podnošenje prijava 14.08.2022

 

U slučaju da ste zainresovani, naša agencija vam može pomoći oko prevođenja dokumenta i generalno oko cele procedure vezane za apliciranje. 

U nastavku navodimo još neke linkove, na kojima se nalaze informacije koje će vam možda biti potrebne:

https://studyingreece.edu.gr/el/archiki/ 

 

https://smg.web.auth.gr/may2019b/