Dvojezičnost i prevodilačke usluge

Dvojezičnost i prevodilačke usluge

Dvojezičnost i prevodilačke usluge Svaka osoba zna bar jedan jezik koji rutinski koristi za govor i pisanje. Većina prevodilaca je dvojezična, oni uče drugi jezik u mladosti, dok ga potpuno ne savladaju. Kao prvo, važno je spomenuti prednosti dvojezičnosti. Poboljšanje jezičkih i metajezičkih sposobnosti, poboljšanje kognitivne fleksibilnosti, formiranje koncepta, verbalne…

Razmatrate da započnete karijeru kao prevodilac?

Razmatrate da započnete karijeru kao prevodilac?

Razmatrate da započnete karijeru kao prevodilac? Tokom godina interesovanje za prevodilačke usluge je raslo. Kao rezultat toga, sve više i više ljudi je zainteresovano da postanu prevodioci. Samo neki od njih odjednom ima sreću da se rodi u dvojezičnoj porodici. Da bi bio izvrstan prevodilac, neko mora biti odgojen kako…