Διαδικασία κατά την ανάθεση της μετάφρασης - Μεταφραστικό γραφείο στη Θεσσαλονίκη - Amper Translations

Διαδικασία κατά την ανάθεση της μετάφρασης

Κάποια στιγμή όλοι θα χρειαστούμε κάποια μεταφραστική υπηρεσία, είτε ως μετάφραση Πτυχίου γλωσσομάθειας για το ΑΣΕΠ, είτε μετάφραση των εγγράφων για σπουδές στο εξωτερικό, είτε μια απλή ιατρική μετάφραση – για να τη δείξουμε σε κάποιον ιατρό στο εξωτερικό, είτε για να επικοινωνήσουμε/αναζητήσουμε τους πελάτες στο εξωτερικό  (μετάφραση του site, εμπορικών επιστολών). 

Διαδικασία κατά την ανάθεση της μετάφρασης είναι η ακόλουθη: αφού επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του e-mail: info@amper-translations.com, είτε μέσω τηλεφώνου στο 2310770944, είτε θα ανεβάσετε τα αρχεία που έχετε για μετάφραση στην φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα, είτε τα φέρνετε αυτοπρόσωπος στο γραφείο μας, τα έγγραφα σας θα αξιολογηθούν με τον ακόλουθο τρόπο. Πρώτα, με διάφορα εργαλεία θα γίνει η καταμέτρηση των λέξεων των αρχείων για μετάφραση (σε περίπτωση να μην είναι σε word, αλλά σε pdf). Συνήθως ως μια μεταφραστική σελίδα θεωρούνται οι 250 λέξεις του κειμένου. 

 Το επόμενο που λαμβάνουμε υπόψη είναι η δυσκολία του κειμένου (αν το κείμενο είναι εξειδικευμένο ή όχι). Επίσης, παίζει ρόλο αν το κείμενο περιλαμβάνει πίνακες ή αν χρειάζεται να γίνει ειδική μορφοποίηση του κειμένου (είναι κάτι κατανοητό, επομένως θα χρειαστούμε περισσότερες ώρες εργασίας). Ανάλογα με τις ανάγκες σας τα αρχεία αποστέλλονται στους επαγγελματίες μεταφραστές του γραφείου μας που είναι native speakers. 

Αφού ολοκληρωθεί τη μετάφραση, ο μεταφραστής στέλνει την εργασία στο γραφείο μας. Έπειτα ακολουθεί η αναθεώρηση του κειμένου από άλλο άτομο. Σε περίπτωση που πρόκειται για απλή μετάφραση παραδίδεται σύμφωνα με τον τρόπο που ζητήθηκε από τον πελάτη: με αποστολή στο e-mail, με παραλαβή από το γραφείο μας, με αποστολή με διάφορες εταιρίες ταχυμεταφορών ή στο χώρο του πελάτη, αν ο πελάτης βρίσκεται εντός της Θεσσαλονίκης. 

Σε περίπτωση να χρειάζεται να κατατεθεί το έγγραφο σε κάποια υπηρεσία, δηλαδή σε περίπτωση που ο πελάτης χρειάζεται επικυρωμένη μετάφραση τα έγγραφα επικυρώνονται ανάλογα.