Διγλωσσία και υπηρεσίες μετάφρασης

Διγλωσσία και υπηρεσίες μετάφρασης Κάθε άτομο γνωρίζει τουλάχιστον μία γλώσσα, την οποία χρησιμοποιεί συνήθως για ομιλία και γραφή. Η πλειονότητα των μεταφραστών είναι δίγλωσση, μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα σε νεαρή ηλικία, έως ότου την κυριαρχήσουν. Πρώτον, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας. Η βελτίωση των γλωσσικών και μεταγλωσσικών ικανοτήτων, η βελτίωση της γνωστικής […]