Διγλωσσία και υπηρεσίες μετάφρασης

Διγλωσσία και υπηρεσίες μετάφρασης Κάθε άτομο γνωρίζει τουλάχιστον μία γλώσσα, την οποία χρησιμοποιεί συνήθως για ομιλία και γραφή. Η πλειονότητα των μεταφραστών είναι δίγλωσση, μαθαίνουν μια δεύτερη γλώσσα σε νεαρή ηλικία, έως ότου την κυριαρχήσουν. Πρώτον, είναι σημαντικό να αναφέρουμε τα πλεονεκτήματα της διγλωσσίας. Η βελτίωση των γλωσσικών και μεταγλωσσικών ικανοτήτων, η βελτίωση της γνωστικής […]

Σκέψεις περί καριέρας στις Μεταφράσεις

Σκέψεις περί καριέρας στις Μεταφράσεις Τα τελευταία χρόνια, το ενδιαφέρον για τις μεταφραστικές υπηρεσίες αυξήθηκαν ραγδαία. Ως αποτέλεσμα, όλο και περισσότερα άτομα ενδιαφέρονται να γίνουν μεταφραστές. Μονό μερικοί από αυτούς, δυστυχώς, είναι τυχεροί αρκετά να γεννηθούν σε μια δίγλωσση οικογένεια. Για να γίνει κάποιος καλός μεταφραστής, ο ίδιος πρέπει να έχει μεγαλώσει επικοινωνώντας και με […]

5 λόγοι για τους οποίους οι μηχανές μετάφρασης δεν θα αντικαταστήσουν ποτέ τους μεταφραστές

Ο κόσμος αλλάζει συνεχώς και μαζί του εξελίσσεται και η τεχνολογία. Οι μηχανές τείνουν να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους σε ολοένα και περισσότερα επαγγέλματα. Έτσι και στον κλάδο της μετάφρασης εισέβαλλαν δυναμικά με σκοπό να αντικαταστήσουν τους μεταφραστές. Όμως δεν έχει αποδειχθεί ότι η αντικατάσταση τους αυτή είναι και επιτυχής. Μπορεί τελικά μια μηχανή μετάφρασης να […]